கிழக்கு மாகாணத்தில் நியாயமானதொரு ஆளுநரை நியமிக்க வேண்டும் என்று கூறி கிழக்கில் ஹர்த்தால்

கிழக்கு மாகாணத்தில் நியாயமானதொரு ஆளுநரை நியமிக்க வேண்டும் என்று கூறி கிழக்கில் ஹர்த்தால் அனுஷ்டிக்கப்பட்டு வருகின்றது.

இந்த போராட்டம் கிழக்கினை …

மாணவர்களின் பாதுகாப்புக்கு புதிய தொலைபேசி இலக்கம்

தேசிய சிறுவர் பாதுகாப்பு அதிகார சபை அவசர தொலைபேசி இலக்கம் ஒன்றை அறிமுகப்படுத்தியுள்ளது.

இந்த தொலைபேசி இலக்கம் 1929 ஆகும். …

உதவி கல்விப் பணிப்பாளர் குறித்து விரிவான விசாரணை

ஐஎஸ் இயக்கத்துடனான தொடர்புகளைகொண்டிருந்ததான சந்தேகத்தின் பேரில் கைதான உதவி கல்விப் பணிப்பாளர் குறித்து விரிவான விசாரணை மேற்கொள்ளப்பட்டுவருவதாக பொலிஸ் ஊடகப் …

மேட்டுவட்டையில் தானிய உற்பத்தி செய்வதற்காக இலவசமாக விதைகள் மற்றும் வேலிக்கம்பிகள் வழங்கிவைப்பு

மேதகு ஜனாதிபதி அவர்களால் முன்னெடுத்து வரும் தேசிய உணவு உற்பத்தி வேலைத்திட்டத்தின் கீழ் பெரியநீலாவணை கமநலசேவைக்குட்பட்ட மேட்டுவட்டை விவசாயிகளுக்கு தானிய …