பட்ஜட்’ தோற்கடிப்பு. பெண்உறுப்பினர்கள் தமது குழந்தைகளுடன் சபிரதேசசபையின்பையில் பிரசன்னம்.

ஆலையடிவேம்பு பிரதேசசபையின் 2020ஆம் ஆண்டுக்கான வரவுசெலவுத்திட்டம் தோற்கடிக்கப்பட்டுள்ளது.
அடுத்தாண்டுக்கான வரவுசெலவுத்திட்ட அறிக்கை
யை ஆலையடிவேம்பு பிரதேசசபைத்தவிசாளர் கே.பேரின்பராசா (9) திங்கட்கிழமை

அதிகாரிகள் குழு வேற்றுச்சேனை கிராம சேவகர் பிரிவினை விசேடமாக பார்வை

மட்டக்களப்பு மாவட்டத்தில் வெல்லாவெளி பிரதேச செயலகப்பிரிவிற்கு மட்டக்களப்பு மாவட்ட அரசாங்க அதிபர் மாணிக்கம் உதயகுமார் வெள்ள அனர்த்தத்தை பார்வையிடுவதற்காக மாவட்ட