சுவிஸ் உதயம் அமைப்பின் ஏற்பாட்டில் பாடசாலை மாணவிக்கு உதவி

சுவிஸ் உதயம் அமைப்பின் ஏற்பாட்டில்  தரம் 5 புலமைப்பரிசில் பரீட்சையில் சித்தியடைந்த மாணவியின் மேலதிக கல்வி நடவடிக்கைக்காக நிதி உதவி …

மட்டக்களப்பு நிவாரண உதவிகள் துரிதமாக இடம்பெறுகிறது

சீரற்ற காலநிலையில் ஏற்பட்டுள்ள வெள்ள அனர்த்தத்தினால் மட்டக்களப்பு மாவட்டத்தில் பாதிக்கப்பட்ட மக்களுக்கான நிவாரண உதவிகள் அரசாங்கத்தின் ஏற்பாட்டில் துரிதமாக நடைபெற்று

சமூக வலைத்தளங்களில் தனிநபர்கள் நிவாரண பொருட்கள் சேகரிப்பது தொடர்பில் பொதுமக்கள் விழிப்புடன் இருக்க வேண்டும்

 
 
மட்டக்களப்பு மாவட்டத்தில் வெள்ள அனர்த்தத்தால் பாதிப்புக்குள்ளாக்கப்பட்டவர்களுக்கு சமூக வலைத்தளங்கல் மூலமாக தனிநபர்கள் நிவாரணபொருட்களை கோரி வருவது தொடர்பில் பொதுமக்கள் சற்று