சுவிஸ் உதயத்தின் ஏற்பாட்டில் ஊரும் உறவும் பொங்கல் விழா நாளை சுவிஸ் நாட்டில்

சுவிஸ் உதயம் அமைப்பின் ஏற்பாட்டில் புலம்  பெயர்ந்து  சுவிஸ் நாட்டில்  வாழும் இலங்கையின் கிழக்குமாகாண மக்களை ஒன்றிணைத்து மிகப் பிரமாண்டமான 

ரவீந்திரன் எழுதிய கல்வியில் வெற்றிகரமான கற்றல் _ கற்பித்தல் நூல் வெளியீட்டு விழா

)
 
மட்டக்களப்பு கிரான்குளம் கிருஷ்ணபிள்ளை ரவீந்திரன் எழுதிய கல்வியில் வெற்றிகரமான கற்றல் _ கற்பித்தல் நூல் வெளியீட்டு விழா அண்மையில்