சுவிஸ் உதயத்தின் ஏற்பாட்டில் ச.சுபாஸ்கோ அவர்களால் வாழ்வாதார உதவி வழங்கிவைப்பு

சுவிஸ் உதயம் அமைப்பின் ஏற்பாட்டில் சுவிஸ் உதயம் அமைப்பின் பிரதிச்செயலாளர் சமூகசேவகர் ச.சுபாஸ்கோ அவர்களது நிதியின் மூலம் 100 குடும்பங்களுக்கு …

4 மணிநேரத்திற்குள் அடையாள அட்டை

இலங்கையில் 4 மணிநேரத்திற்குள் அடையாள அட்டைகளை வழங்குவதற்கான நடவடிக்கை எடுக்கப்பட்டுள்ளதாக ஆட்பதிவுத் திணைக்களம் தெரிவித்துள்ளது.

ஒருநாள் சேவையின் கீழ் தேசிய …

திரைப்படப் பயிற்சிப் பட்டறைக்கு விண்ணப்பம் கோரல்

யாழ்ப்பாணத்தில் ஆறு நாட்கள் திரைப்படப் பயிற்சிப் பட்டறை நடைபெறவுள்ளது.

உலக ஓட்டத்தில் புதிதாக உருவாகி வரும் துறைகள் மட்டுமன்றி, ஏற்கனவே …