விவசாய ஊக்குவிப்பு வாரத்தில் மாணவர்க்கு கூட்டெரு செய்முறைப்பயிற்சி!

விவசாய திணைக்களத்தினால் இவ்வாரத்தினை ” விவசாய ஊக்குவிப்பு வாரமாக” பிரகடனப்படுத்தியதற்கமைய  நிந்தவூர் விவசாய விரிவாக்கல் நிலையத்தின் ஏற்பாட்டில் “விவசாய ஊக்குவிப்பு

13 ப்ளஸ் என்பது நாட்டை பிளவுப்படுத்தும் விடயமல்ல – இரா.சாணக்கியன்

13 ப்ளஸ் என்பது நான் கூறியதல்ல. அது பிரதமர் மஹிந்த ராஜபக்ஷ ஜனாதிபதியாகஇருந்த காலத்தில் கூறியதாகும். ஆகவே, அவர் நாட்டை …

”சுபீட்சத்தின் நோக்கு ” எனும் வேலைத்திட்டத்தின் கீழ் அடிக்கல் நடப்பட்டது

 

 
ஜனாதிபதி கோட்டாபய ராஜபக்ஷ அவர்களின் எண்ணக்கருவில் உருவான “சுபீட்சத்தின் நோக்கு ” எனும் வேலைத்திட்டத்தின் கீழ் அம்பாறை மாவட்டம், சம்மாந்துறை