அதிசயம் ஆனால் உண்மை: அற்புதம்!! சுடர்விட்டெரியும் தீச்சுவாலையில் கருகாத வேம்பு!

(காரைதீவு நிருபர்சகா)
வெந்தணலில் வேகாதது எதுவுமில்லை. வீரவிறகுக்கட்டைகள் நிறைய அடுக்கப்பட்டு தீமூட்டப்பட்டு வானளாவ எழுந்து தீப்பிழம்பு கனல் பறக்கும் இடத்தில்

ஸ்ரீ திரௌபதை அம்மன் ஆலய தீ மிதிப்பு வைபவம்

இலங்கையில் பிரசித்த பெற்ற ஆலயங்களில் ஒன்றான ஸ்ரீ திரௌபதை அம்மன் ஆலய வருடாந்த உற்சவத்தின் 18 ஆம் நாள் திருவிழாவான …

நயினாதீவு ஸ்ரீ நாகபூஷணி அம்மன் ஆலயம்

Jayarushanth: இலங்கையில் தாய்தெய்வ வழிபாட்டின் மிகு தொன்மைக்குச் சான்றாக நயினாதீவு ஸ்ரீ நாகபூஷணி அம்மன் ஆலயம் விளங்குகின்றது. இவ்வாலயம் நயினாதீவு 

நயினாதீவு பற்றிய பற்றிய வரலாற்று சுருக்கம்

இலங்கையின் வரலாறு கூறும் மகாவம்சம் என்னும் நூலில் நயினாதீவு பற்றிய பல குறிப்புகள் உள்ளன. புத்தர் வாழ்ந்த காலத்தில் இலங்கையில்