சுவிஸ் உதயம் அமைப்பினால் வாழ்வாதார உதவி வழங்கி வைப்பு

சுவிஸ் உதயம் அமைப்பின் ஏற்பாட்டில் சுவிஸ் உதயம் அமைப்பின் பிரதிப் பொருளாளர் பேரின்பராசா அவர்களது மனைவியினால் வறிய குடும்பங்களைச் சேர்ந்த …

சுவிஸ் உதயம் அமைப்பின் ஏற்பாட்டில் உலர் உணவுப்பொதிகள் வழங்கிவைப்பு

சுவிஸ் உதயம் அமைப்பின் ஏற்பாட்டில் சுவிஸ் உதயம் அமைப்பின் பிரதிப் பொருளாளர் பேரின்பராசா அவர்களது மனைவியின் பிறந்த தினத்தினை முன்னிட்டு …

சுவிஸ் உதயத்தின் ஏற்பாட்டில் ச.சுபாஸ்கோ அவர்களால் வாழ்வாதார உதவி வழங்கிவைப்பு

சுவிஸ் உதயம் அமைப்பின் ஏற்பாட்டில் சுவிஸ் உதயம் அமைப்பின் பிரதிச்செயலாளர் சமூகசேவகர் ச.சுபாஸ்கோ அவர்களது நிதியின் மூலம் 100 குடும்பங்களுக்கு …

சுவிஸ் உதயத்தின் பெயரைப் பயன்படுத்தி போலிக் கையொப்பம் இட்டவர்களுக்கு விரைவில் சட்டநடவடிக்கை

சுவிஸ் உதயம் அமைப்பினுடைய வங்கிக்கூற்று அறிக்கையினை post bank தவறுதலாக சுவிஸ் உதயம் அமைப்பில் இருந்து நிறுத்தப்பட்டவர்களின் விலாசத்திற்கு அனுப்பப்பட்டதனை …

சுவிஸ் உதயம் அமைப்பின் உறுப்பினர் பேரின்பராஜாவின் மகன் பே.அபிஷேக்கின் 16 வயது பிறந்த தினத்தினை முன்னிட்டு உதவி வழங்கிவைப்பு

சுவிஸ் உதயம் அமைப்பினால் வறிய நிலையில் உள்ள குடும்பங்களின் வாழ்வாதாரம் மற்றும் வறிய மாணவர்களின் கல்வி மேம்பாட்டுக்கான தொடர்ச்சியான உதவிகளை

சுவிஸ் உதயம் அமைப்பினால் நாமகள் வித்தியாலய மாணவர்களுக்கு புத்தகப்பை வழங்கிவைப்பு

சம்மாந்துறை கல்வி வலயத்திற்குட்பட்ட நாவிதன்வெளி  7 ஆம் கிராமம்  நாமகள் வித்தியாலய மாணவர்களுக்கு புத்தகப் பைகள் வழங்கி வைக்கும் நிகழ்வு …

சுவிஸ் உதயம் அமைப்பின் பொங்கல் விழா

சுவிஸ் உதயம் அமைப்பின் ஏற்பாட்டில் புலம் பெயர்ந்து சுவிஸ் நாட்டில் வாழும் இலங்கையின் கிழக்குமாகாண மக்களை ஒன்றிணைத்து மிகப் பிரமாண்டமான …

சுவிஸ் உதயத்தின் ஏற்பாட்டில் ஊரும் உறவும் பொங்கல் விழா நாளை சுவிஸ் நாட்டில்

சுவிஸ் உதயம் அமைப்பின் ஏற்பாட்டில் புலம்  பெயர்ந்து  சுவிஸ் நாட்டில்  வாழும் இலங்கையின் கிழக்குமாகாண மக்களை ஒன்றிணைத்து மிகப் பிரமாண்டமான 

சுவிஸ் உதயம் அமைப்பின் ஏற்பாட்டில் வாழ்வாதர உதவி வழங்கிவைப்பு

மட்டக்களப்பு மாவட்டத்தில் வறிய நிலையில் உள்ள விசேட தேவையுடையவர்கள் உள்ள குடும்பங்களின் வாழ்வாதாரத்தினை மேம்படுத்தும் உதவி வழங்கும் பணிகளை சுவிஸ்

சுவிஸ் உதயம் அமைப்பின் ஏற்பாட்டில் ‘ஊரும் உறவும்பொங்கல் விழா-2020

(சா.நடனசபேசன்)

சுவிஸ் உதயம் அமைப்பின் ஏற்பாட்டில் புலம் பெயர்ந்து சுவிஸ் நாட்டில் வாழும் இலங்கையின் கிழக்குமாகாண மக்களை ஒன்றிணைத்து மிகப் …