மட்டக்களப்பில் கஞ்சாவுடன் பாடசாலை மாணவன் ஒருவர் கைது

மட்டக்களப்பில் 16 வயது பாடசாலை மாணவன் ஒருவரை கஞ்சாவுடன் இன்று செவ்வாய்க்கிழமை (12) பிற்பகல் பாடசாலை ஒன்றின் முன்னாள் கைது …