சுவிஸ் உதயம் அமைப்பின் நிர்வாகக்கட்டிடத்திறப்பு விழா

மட்டக்களப்பு திராய்மடு பனிச்சையடியில் அமைக்கப்பட்ட சுவிஸ் உதயம் அமைப்பின் நிர்வாகக்கட்டிடத்திறப்பு விழா செவ்வாய்க்கிழமை அமைப்பின் தலைவர் ஓய்வுநிலை பிரதிக்கல்விப்பணிப்பாளர் மு.விமலநாதன் …