சுவிஸ் உதயம் அமைப்பினால் மண்டானை மக்களுக்கு உதவித்திட்டம் முன்னெடுப்பு

சுவிஸ் உதயம் அமைப்பின் ஏற்பாட்டில் திருக்கோவில் பிரதேச செயலகத்திற்குட்பட்ட மண்டானைப் பகுதி மக்களுக்கு சுவிஸ் நாட்டில் இருந்து எடுத்துவரப்பட்ட உடுதுணிகளை …