இராஜாங்க அமைச்சர் சந்திரகாந்தன் தலைமையில் சட்டவிரோத மீன்பிடியை தடுக்கும் நோக்கில் கலந்துரையாடல்!!

சட்டவிரோத மீன்பிடியை தடுக்கும் நோக்கில் இராஜாங்க அமைச்சரும் மாவட்ட ஒருங்கிணைப்பு குழு தலைவருமாகிய சிவ.சந்திரகாந்தன் தலைமையில் மட்டக்களப்பில் விசேட கலந்துரையாடலொன்று …