போர்க் குற்ற விசாரணைக்கு சர்வதேச நீதிப் பொறிமுறையினைக் கோரி வடக்கு கிழக்கு தழுவிய ரீதியில் நாளை ஜனநாயகப் போராட்டம்

இலங்கையில் இடம்பெற்ற போர்க் குற்றங்களை விசாரணை செய்வதற்கு சர்வதேச நீதிப் பொறிமுறையினை உறுதிப்படுத்துமாறு கோரி நாளை (2023.09.21) வியாழக்கிழமை வடக்கு …