வீதி சமிஞ்சைகளை மீறும் செயற்பாடுகள் அதிகரிப்பு-அம்பாறை மாவட்டம்

அம்பாறை மாவட்டத்தின் பிரதான வீதிகளில் நிர்மாணிக்கப்பட்டுள்ள வீதி சமிஞ்சைகளை மீறும் செயற்பாடுகள் அதிகரித்துள்ளதுடன் விபத்துக்களும் ஏற்படுகின்றன.
 
குறிப்பாக கல்முனை மாநகர