சுவீஸ் உதயத்தின் 19ஆம் ஆண்டு நிறைவு விழா

இற்றைக்கு 19 வருடங்களுக்கு முன்னர் இலங்கையில் இருந்து புலம்பெயர்ந்து சுவிஸ் நாட்டில் வாழும் தமிழ் உள்ளங்களினால் இலங்கையில் வாழும் பாதிக்கப்பட்ட …

7 ஆம் கிராமம் நாமகள் வித்தியாலயத்தில் ஆசிரியர் தின நிகழ்வு

சம்மாந்துறை கல்வி வலயத்திற்குட்பட்ட 7 ஆம் கிராமம் நாமகள் வித்தியாலயத்தில் ஆசிரியர் தின நிகழ்வு 11 ஆம் திகதி புதன்கிழமை