சுவிஸ் உதயம் அமைப்பின் ஏற்பாட்டில் மாணவர்களுக்குப் பரிசில் வழங்கிவைப்பு

எஸ்.சபேசன்

சுவிஸ் உதயம் அமைப்பின் ஏற்பாட்டில் மண்டூர் பிரதேச  பொது நூலகத்தினால் வாசிப்புமாதத்தினை முன்னிட்டு மாணவர்களுக்கு இடையில் நடாத்தப்பட்ட போட்டி …

ஆலயத்தின் சமூகநேயப்பணிக்கு பெரும் பாராட்டு –குருமண்வெளியில்

குருமண்வெளி ஶ்ரீ சித்தி விநாயகர் ஆலய நிருவாக சபையினர் குருமண்வெளி சிவசக்தி மகாவித்தியாலயத்தின் மின்கட்டணம்இ நீர் கட்டணம்  ஆகிய  92750.00 …