ஆசிரியர் மீதுள்ள பயத்தை போக்குவது எப்படி?

முதன் முதலாக பள்ளிக்குச் செல்லும் குழந்தைகள் அனைவருமே மிக மகிழ்ச்சியாக வகுப்புகளுக்கு செல்வதில்லை. பல குழந்தைகள் ஒரு சில நாட்களுக்கு …

திருவள்ளுவர் சிறப்புகள் திருக்குறளின் சிறப்புகளே!

1.  தமிழ் என்னும் பெயரைச் சொல்லாமலே, தமிழுக்குத்  தனிப்பெருஞ்  சிறப்பு தந்தவர் திருவள்ளுவர்.

2. தமிழினம் என்னும்  பெயரைச் சொல்லாமலே, …

பூக்களை எப்படி, எப்போது சூடவேண்டும்? என்னென்ன நன்மைகள் என்று தெரியுமா?

`மலரே… குறிஞ்சி மலரே…’, `பூவே பூச்சூடவா…’ என பூக்களை வர்ணிக்காத கவிஞர்கள் இல்லை. அதிலும் பெண்களோடு ஒப்புமைப்படுத்தியே பாடல்கள் எழுதியிருப்பார்கள். …