அனுமன் மகாபாரதத்தில் அவதரித்த கதை.

Jayarushanth: மகாபாரத இதிகாசத்திலும் அனுமன் தோன்றியுள்ளார் என்பது சிலர் மட்டுமே அறிந்த விடயமாகும். ராமாயணத்தில் அவருடைய அதிமுக்கிய பங்கை யாரும்

பண்பான மனிதர்கள் மட்டும் வாழும் உலகின் அதிசய கிராமம்

Jayarushanth: தென்கிழக்கு ஐரோப்பாவிலுள்ள ருமேனிய நாட்டின்  பானட் மலைத்தொடர்களில் இருக்கிறது அழகான எபின்தல் கிராமம். இங்கே செக் இன மக்கள்

விஞ்ஞானத்தையே வியக்க வைத்த நடராஜரின் கால் பெருவிரல் ரகசியம்

Jayarushanth: ஒட்டுமொத்த உலகத்தின் மையப்புள்ளி இருக்கும் இடத்தில் சிதம்பரம் நடராஜர் கோயில் இருப்பதை அறிந்து விஞ்ஞான உலகம் வியக்கிறது. துல்லியமான