பெரியகல்லாற்றில் இலங்கை போக்குவரத்து பஸ் பாதையைவிட்டு நீரோடைக்குள் பாய்ந்துள்ளது.

பெரியகல்லாற்றில் இலங்கை போக்குவரத்து பஸ் பாதையைவிட்டு நீரோடைக்குள் பாய்ந்துள்ளது.
 

பெரியகல்லாறு இராணுவ சோதனைச் சாவடிக்கு அருகாமையில் இலங்கை போக்குவரத்து பஸ் …