தெரிவுக்குழுவின் முன்னிலையில் ஹிஸ்புல்லா அளித்த முழு சாட்சியம்

நாட்டில் கடந்த ஈஸ்டர் ஞாயிறு தாக்குதலானது பல்வேறு மாற்றங்களை இன்றுமட்டில் ஏற்படுத்தித் தான் வருகின்றதுஅந்த வகையில் தாக்குதல் தொடர்பில் முறையான …

நியூசிலாந்தின் தீவு ஒன்றில் பாரியளவில் நில அதிர்வு

நியூசிலாந்தின் தீவு ஒன்றில் பாரியளவில் நில அதிர்வு ஏற்பட்டுள்ளது. இதன் காரணமாக சுனாமி எச்சரிக்கை விடுக்கப்பட்டுள்ளது.

பசுபிக் பெருங்கடலில் Kermadec …

பாராளுமன்ற ஆசன ஒதுக்கீட்டில் மாற்றம்

அடுத்த பாராளுமன்ற அமர்வின் போது சபையில் ஆசன ஒதுக்கீட்டில் மாற்றம் ஏற்படும் என படைக்கள சேவிதர் நரேந்திர பெர்ணாந்து தெரிவித்துள்ளார்.…

மட்டக்களப்பில் உலக யுத்தத்தில் தாண்ட கப்பலின் பாகங்களை கழற்றிய 3 வெளிநாட்டு பிரைஜைகள் கைது

மட்டக்களப்பு கல்லடி கடலில் 2 ம் உலகமாக யுத்தத்தில் தாண்டிருந்த கப்பலின் பாகங்களை சட்டவிரோதமான முறையில் கழற்றிய 3  வெளிநாட்டு …