ஜனாதிபதிக்கும் சமயத் தலைவர்கள் குழுவிற்கும் இடையில் இன்று காலை விசேட சந்திப்பு

ஜனாதிபதிக்கும் சமயத் தலைவர்கள் குழுவிற்கும் இடையில் இன்று காலை விசேட சந்திப்பொன்று இடம்பெற்றுள்ளது.

அத்துடன், தற்போதைய நிலைமைகள் தொடர்பில் கட்சித் …

இன்றைய காலி முகத்திடல் அமைதியான ஆர்ப்பாட்டக்காரர்கள் மீதான கொடூரமான தாக்குதல் 65 வருட கால அரசாங்கங்கள் தமிழ் மக்கள் மீது கட்டவிழ்த்திய அரச பயங்கரவாதத்தை நினைவூட்டுகின்றது

 

இன்றைய காலி முகத்திடல் அமைதியான ஆர்ப்பாட்டக்காரர்கள் மீதான கொடூரமான தாக்குதல் 65 வருட கால அரசாங்கங்கள் தமிழ் மக்கள் மீது

BUDS- UK அமைப்பின் புதிய நிர்வாகசபைத்தெரிவு

BUDS- UK    அமைப்பானது ஐக்கிய ராச்சியத்தில்  உள்ள கிழக்கு மாகாண மக்களால் உருவாக்கப்பட்டு கல்வி , வாழ்வாதார உதவிகள் மற்றும்