துறைநீலாவணை முத்துமாரியம்மன் ஆலய திருச்சடங்கு ஆரம்பம்

எஸ்.சபேசன்

வரலாற்றுச் சிறப்பு மிக்க மட்டக்களப்பு துறைநீலாவணை முத்துமாரியம்மன் ஆலய திருச்சடங்கு 01.07.2023 ஆம் திகதி சனிக்கிழமை மாலை திருக்கதவு …

அதிபர் பேரானந்தம் அவர்கள் தனது 35 வருட கல்விச்சேவையில் இருந்து ஓய்வு

 

சம்மாந்துறை கல்விவலயத்திற்குட்பட்ட சவளக்கடை கணேசா வித்தியாலயத்தின் அதிபர் கந்தையா பேரானந்தம் அவர்கள் தனது 35 வருட கல்விச்சேவையில் இருந்து அண்மையில் …