சுவிஸ் உதயம் கிழக்கு அமைப்பின் தலைமைக் காரியாலயத்தில் மிளகாய் மற்றும் அரிசி அரைக்கும் ஆலை திறந்துவைக்கும் நிகழ்வு

பனிச்சையடி திராய்மடுவில் அமைந்துள்ள சுவிஸ் உதயம் கிழக்கு அமைப்பின் தலைமைக் காரியாலயத்தில் மிளகாய் மற்றும் அரிசி அரைக்கும் ஆலை திறந்துவைக்கும் …