சுவிஸ் உதயம் அமைப்பினால் குடிநீர் வசதி

கடந்த  மாதம் மட்டக்களப்பு சந்திவெளி கிராமத்தில் துவிச்சக்கர வண்டி வழங்கிய மாணவர்கள் ஒருவரின் குடும்பத்தின்  குடிநீர் வசதியிற்கான  வேண்டுகோளிற்கு இணங்க …