சுவிஸ் உதயம் அமைப்பின் உறுப்பினர் பேரின்பராஜாவின் மகன் பே.அபிஷேக்கின் 16 வயது பிறந்த தினத்தினை முன்னிட்டு உதவி வழங்கிவைப்பு

சுவிஸ் உதயம் அமைப்பினால் வறிய நிலையில் உள்ள குடும்பங்களின் வாழ்வாதாரம் மற்றும் வறிய மாணவர்களின் கல்வி மேம்பாட்டுக்கான தொடர்ச்சியான உதவிகளை

உலகத்தமிழாராய்ச்சி நிறுவனத்தின் தமிழ்த்தாய் 72 விழா

உலகத்தமிழாராய்ச்சி நிறுவனத்தின் தமிழ்த்தாய் 72 எனும் விழா தமிழ்நாட்டில் நடைபெற்றுவருகிறது.
கடந்த 1ஆம் திகதி ஆரம்பமான இவ்விழா எதிர்வரும் 28ஆம்

நாட்டின் இறையாண்மை, கொள்கைகள், தனிநபர் சுதந்திரம் என்பன பாதுகாக்கப்பட சகலரும் நம்பிக்கையுடன் உத்துழைப்பு நல்க வேண்டும் :

 
சுதந்திரத்தை அடைய நாம் கடினமான, விவேகமான பாதையைத் தேர்ந்தெடுத்தோம் நாம் சுதந்திரத்தை வெள்ளையர்களிடமிருந்து பெற்றதைத் தாண்டி, நாம் தற்போது சுதந்திரம்