ஆயித்தியமலை அரசினர் தமிழ்க்கலவன் பாடசாலைக்கு சுவிஸ் உதயம் அமைப்பின் ஏற்பாட்டில் கணணி இயந்திரம்

எஸ்.சபேசன்

மட்டக்களப்புமேற்கு கல்வி வலயத்திற்குட்பட்ட ஆயித்தியமலை அரசினர் தமிழ்க்கலவன் பாடசாலைக்கு சுவிஸ் உதயம் அமைப்பின் ஏற்பாட்டில் கணணி இயந்திரம் வழங்கிவைக்கப்பட்டது.…

மட்டக்களப்பு மாவட்டத்திற்கான புதிய அரசாங்க அதிபர்

மட்டக்களப்பு மாவட்டத்திற்கான புதிய அரசாங்க அதிபராக திருமதி முரளிதரன் நியமனம் பெற்றுள்ளார்.

குறித்த நியமனமானது (14.12.2023) பிரதமர் தினேஷ் குணவர்த்தவினால் …

தந்தை செல்வா அவர்களின் 125 வது ஜெயந்தி தினம் நிகழ்வு- சனிக்கிழமை

தந்தை செல்வா அவர்களின் 125 வது ஜெயந்தி தினம் நிகழ்வு கல்முனை கிறிஸ்தா இல்லத்தில் எதிர்வரும் 16.12.2023 சனிக்கிழமை காலை …

சம்மாந்துறை கல்வி வலயத்திற்குட்பட்ட ஆரம்பக்கல்விப் பாடசாலைகளின் அதிபர்களுக்கு வழிகாட்டல் ஆலோசனை தொடர்பான  செயலமர்வு

சம்மாந்துறை கல்வி வலயத்திற்குட்பட்ட ஆரம்பக்கல்விப் பாடசாலைகளின் அதிபர்களுக்கு வழிகாட்டல் ஆலோசனை தொடர்பான  செயலமர்வு வலயக் கல்விப்பணிப்பாளர் டாக்டர் எஸ்.எம்.எம். உமர் …